Psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare har genom sina speciella kunskaper om hur man förändrar beteende, en central uppgift när det gäller att förebygga tobaksbruk och stödja människor som har svårt att sluta röka och snusa.

Besök Psykologer mot Tobak's webbplats »