Icke smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases (NCD), svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen: 35 miljoner dödsfall av 53 miljoner 2010. Fram till 2030 beräknas siffran öka till 55 miljoner förtida dödsfall på grund av NCD. I Sverige svarar icke smittsamma sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall.

Fyra kategorier av sjukdomar ligger bakom denna höga dödlighet: hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Dessa har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: rökning, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Räknat som förlorade friska levnadsår, och inte endast dödlighet, är psykisk ohälsa en av de stora sjukdomskategorierna, lika stor som cancer