A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Läs mer om A Non Smoking Generation »

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Vi är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. Sedan 1951 har vi delat ut 11 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige.

Läs mer om Cancerfonden »

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en professionsförening som samlar Sveriges legitimerade dietister. DRFs medlemmar arbetar mot visionen ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet” som inkluderar hur alla människor har rätt att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Vi anser därmed att god nutrition och hälsa är en mänsklig rättighet, oavsett vem eller hur gammal man är eller var man bor.

Läs mer om Dietisternas riksförbund »

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vetenskapligt utvald hjärt-lungforskning. Hjärt-Lungfonden arbetar även för att öka kunskapsspridning och påverkansarbete. Huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige finansieras av Hjärt-Lungfonden.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden »

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse med nära 27 000 medlemmar, fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet. Vår verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet. IOGT-NTO arbetar för en restriktiv alkoholpolitik och uppmärksammar den senaste forskningen inom ämnet alkohol. IOGT-NTO arbetar hållbart och förebyggande med olika typer av social verksamhet för barn, unga och vuxna som kulturarrangemang och språkkaféer bland mycket annat. Aktiviteterna varierar runt om i landet men syftar till att skapa en gemenskap fri från alkohol och andra droger.

Läs mer om IOGT-NTO »

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Vårt mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.

Läs mer om Läkare mot Tobak »