A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Läs mer om A Non Smoking Generation »

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, påverkansarbete och kunskapsspridning.

Läs mer om Cancerfonden »

Dietisternas Riksförbund, DRF, är en delförening inom SACO-anslutna fackförbundet Naturvetarna. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 120 högskolepoäng som lett till dietistexamen. Dietister har en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvård. Skyddet innebär att vi med ovan beskrivna utbildning har ensamrätt till yrkestiteln ”dietist”. Dietister utgör också en legitimerad yrkesgrupp.

Läs mer om Dietisternas riksförbund »

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges arbetsterapeuters talan!

Läs mer om Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter »

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till speciellt utvald svensk hjärt- och lungforskning i världsklass. En gåva till Hjärt-Lungfonden ger en framtid där färre drabbas och dör i onödan i hjärt- och lungsjukdomar.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden »

IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika, i Sverige och i andra länder, för att därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet. Vi anser att alkohol och andra droger hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv – och att de motverkar både individens utveckling och samhällets.

Läs mer om IOGT-NTO »

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Vårt mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.

Läs mer om Läkare mot Tobak »