Vårdförbundet arbetar för en vård där individen står i centrum, en säker och trygg vårdmiljö där medlemmarna tillåts göra vad de är bra på – och lönesätts efter det. Vårdförbundet är din kollegiala mötesplats och din partner i yrkeslivet.

Vårdförbundet har inga kopplingar till något politiskt parti. Men vi är enidéburen politisk organisation. Det betyder att vi tar ställning i olika frågor, vi har visioner och idéer som vi vill sprida. Och vi arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård.

Vi bedriver ständigt ett opinionsbildande arbete i frågor som rör vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor, lön, jämställdhet, hälsa, utbildning och arbetsmarknad med mera. Medlemmarnas vilja bestämmer inriktning och styr vårt arbete.

Besök Vårdförbundet's webbplats »