Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga organisation, en ideell, politskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Besök Svenska Läkaresällskapet's webbplats »