Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder kunskapsområdet omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom omvårdnad för att patienter och närstående ska få en god och säker vård.

Besök Svensk sjuksköterskeförening's webbplats »