Föreningen Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) startades år 1992 av sex sjuksköterskor som ”brann” för tobaksfrågan. Under åren har ett nätverk av kontaktpersoner utvecklats över hela Sverige som förmedlar nya rön och kunskap till sina kollegor. Sjuksköterskor möter ofta patienter med tobaksrelaterade sjukdomar och om Sveriges 90 000 sjuksköterskor kan hjälpas åt i tobaksfrågan så ger det effekt.

Besök Sjuksköterskor mot Tobak's webbplats »