VISIR – Vi Som Inte Röker är en ideell, politisk och religiös obunden organisation. Riksförbundet VISIR bildades 1974. VISIR arbetar för ett tobak- och nikotinfritt samhälle. VISIR bedriver opinionsbildning, målgruppsinriktade insatser till barn/unga samt de grupper som röker mest, medverkar till att skapa fler rökfria miljöer och ett Rökfritt Sverige 2025.

Besök Riksförbundet VISIR's webbplats »