Sveriges Tandhygienistförening, STHF är organisation för landets tandhygienister, som arbetar med frågor som berör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård alternativt som egen företagare. STHF, med ca 3 700 medlemmar är en politiskt oberoende förening inom Sacoförbundet SRAT.

Läs mer om Sveriges Tandhygienistförening »

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation. Vår uppgift är att tillvarata och utveckla våra medlemmars professionella intressen. Det gör vi i nära samarbete med förbundets riksföreningar. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, oral hälsa, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna. En viktig uppgift är att representera de svenska tandläkarna internationellt.

 

Läs mer om Sveriges Tandläkarförbund »

Vi på Tandvård mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

Läs mer om Tandvård mot Tobak »

Tobaksfakta är en oberoende ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Läs mer om Tobaksfakta »

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil.
Vi finns i ca 125 föreningar över hela landet och i verksamheten finns så skilda saker som teater, discon, studiecirklar och kaféer.

Läs mer om Ungdomens Nykterhetsförbund »

Vårdförbundet arbetar för en vård där individen står i centrum, en säker och trygg vårdmiljö där medlemmarna tillåts göra vad de är bra på – och lönesätts efter det. Vårdförbundet är din kollegiala mötesplats och din partner i yrkeslivet.

Vårdförbundet har inga kopplingar till något politiskt parti. Men vi är enidéburen politisk organisation. Det betyder att vi tar ställning i olika frågor, vi har visioner och idéer som vi vill sprida. Och vi arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård.

Vi bedriver ständigt ett opinionsbildande arbete i frågor som rör vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor, lön, jämställdhet, hälsa, utbildning och arbetsmarknad med mera. Medlemmarnas vilja bestämmer inriktning och styr vårt arbete.

Läs mer om Vårdförbundet »

YFA är en delförening inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), det vill säga Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare. YFA har tagit fram boken FYSS med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut.

FYSS är skriven av svenska experter av olika profession inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Läs mer om Yrkesföreningar för fysisk aktivitet »