Sveriges Tandhygienistförening, STHF, är en partipolitiskt obunden förening som organiserar landets tandhygienister, offentligt och privat anställda samt egna företagare. Tillsammans påverkar vi yrkets utveckling och tandhygienistens villkor. STHF har cirka 3600 medlemmar och är en del av Sacoförbundet SRAT.

Läs mer om Sveriges Tandhygienistförening »

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som rör tandläkarens roll i samhället. Utbildning, forskning, tandvårdens personalförsörjning, yrkesetik och kvalitet i tandvården är några av frågorna.

Läs mer om Sveriges Tandläkarförbund »

Vi på Tandvård mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

Läs mer om Tandvård mot Tobak »

Tobaksfakta är en oberoende ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Läs mer om Tobaksfakta »

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk.

Läs mer om Unga drogförebyggare »

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil.
Vi finns i ca 125 föreningar över hela landet och i verksamheten finns så skilda saker som teater, discon, studiecirklar och kaféer.

Läs mer om Ungdomens Nykterhetsförbund »

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vi organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Tillsammans utvecklar vi vården samt arbetar för ett hållbart yrkesliv och bra villkor. Våra medlemmars kunskap och engagemang är grunden och drivkraften i vårt arbete. Solidaritet är viktigt för oss, med varandra och med det arbete vi utför.

Läs mer om Vårdförbundet »

YFA är en delförening inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), det vill säga Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. YFA har representation av olika yrkeskategorier såsom läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, idrottslärare, naprapater och folkhälsovetare. YFA har tagit fram boken FYSS med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut.

FYSS är skriven av svenska experter av olika profession inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Läs mer om Yrkesföreningar för fysisk aktivitet »