Mind är en ideell organisation som vill minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla, genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete

Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Minds stödverksamheter består av Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. Till oss kan du höra av dig om du eller någon närstående mår psykiskt dåligt. Stödlinjerna bemannas av specialutbildade volontärer på telefon eller chatt.

Besök Mind's webbplats »