Lärare mot tobak arbetar för minskat tobaks-nikotinbruk bland framför allt barn och unga.

Minskat tobaksbruk är en politisk fråga. Lagar som exponeringsförbud, neutrala paket och fler rökfria miljöer behövs som stöd för skolans personal i arbete för att nå tobaksfri skoltid.

Ökad kunskap behövs om nya nikotinprodukter och tobaksindustrins strategier för att nå nya konsumenter.

Besök Lärare mot Tobak's webbplats »