Lärare mot tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Det finns fyra andra yrkesföreningar: Läkare, Tandvård, Sjuksköterskor och Psykologer mot Tobak. Vi samarbetar med varandra i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot tobak.

Besök Lärare mot Tobak's webbplats »