IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse med nära 27 000 medlemmar, fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet. Vår verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet. IOGT-NTO arbetar för en restriktiv alkoholpolitik och uppmärksammar den senaste forskningen inom ämnet alkohol. IOGT-NTO arbetar hållbart och förebyggande med olika typer av social verksamhet för barn, unga och vuxna som kulturarrangemang och språkkaféer bland mycket annat. Aktiviteterna varierar runt om i landet men syftar till att skapa en gemenskap fri från alkohol och andra droger.

Besök IOGT-NTO's webbplats »