Dietisternas Riksförbund, DRF, är en delförening inom SACO-anslutna fackförbundet Naturvetarna. Medlemmarna i DRF har en akademisk examen om minst 120 högskolepoäng som lett till dietistexamen. Dietister har en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvård. Skyddet innebär att vi med ovan beskrivna utbildning har ensamrätt till yrkestiteln ”dietist”. Dietister utgör också en legitimerad yrkesgrupp.

Besök Dietisternas riksförbund's webbplats »