Dietisternas Riksförbund (DRF) är en professionsförening som samlar Sveriges legitimerade dietister. DRFs medlemmar arbetar mot visionen ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet” som inkluderar hur alla människor har rätt att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Vi anser därmed att god nutrition och hälsa är en mänsklig rättighet, oavsett vem eller hur gammal man är eller var man bor.

Besök Dietisternas riksförbund's webbplats »