Kartläggning av den svenska sjukdomsbördan och relaterade risk- faktorer: Resultat från det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD).

Föreläsare: Emilie Agardh, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap.

OSA: Senast 14 mars till gazal.casselborg@cancerfonden.se. Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.

Varmt välkommen!

Inbjudan_svenskaNCD-natverket_mars2014