På denna sida har vi samlat en rad viktiga NCD-relaterade dokument samt svenska NCD-nätverkets yttranden.

Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases

United Nations General Assembly Report on Prevention and Control of Non-communicable Diseases

WHO Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-communicable diseases 2013-2020

WHO Action Plan for implementation of the European Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2012−2016

Conflicts of Interest Coalition Statement of Concern

Norway NCD-strategy 2013-2017

NCD-nätverkets yttrande över utredningen ”En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak” (SOU 2013:50).