I år skärper FN och Världshälsoorganisationen arbetet för att bekämpa de icke smittsamma sjukdomarna. Nu krävs ett sådant politiskt initiativ och arbete också i Sverige, skriver företrädare för 22 organisationer.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle »