Vilka vi är

Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar, NCD-nätverket, bildades i samband med FN:s möte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september år 2011 och består idag av 25 civilsamhällesorganisationer.

Vad vi vill

Nätverkets övergripande syfte är att öka antalet friska levnadsår. Tillsammans vill vi minska förekomsten av icke smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar och psykisk ohälsa.

Hur vi når dit

Genom att bredda kunskapen om problemen kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer vill vi skapa en medvetenhet om betydelsen av att genomföra åtgärder. Detta gör vi genom att förbättra informationsspridning och opinionsbildning.

Våra medlemsorganisationer