Vilka vi är

Det svenska nätverket mot icke smittsamma sjukdomar, NCD-nätverket, bildades i samband med FN:s högnivåmöte om prevention och kontroll av icke smittsamma sjukdomar i mitten av september år 2011 och består idag av 27 civilsamhällesorganisationer.

Vad vi vill

Nätverkets övergripande syfte är att öka antalet friska levnadsår. Tillsammans vill vi uppnå en minskning av icke smittsamma sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar och psykisk ohälsa.

Hur vi når dit

Genom att bredda kunskapen om problemen kring de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer vill vi skapa en medvetenhet om vikten av att genomföra åtgärder. Detta gör vi genom att förbättra informations­spridning och stärka opinionsbildning.

Våra medlemsorganisationer